CE EN 15250

Tarkista nämä ennen tilausta

 

 1. Yleistä
 2. Hormi ja paloturvallisuus
 3. Tulisijan ilmansaanti
 4. Hormin mitoitus
 5. Rakennuskiven lisätoimitukset
 6. Asennuksen valmistelu

1. Yleistä

1.1 Tulisijan käyttötarkoitus

Varmista tulisijasi pääasiallinen käyttötarkoitus:

 • onko tulisija ainoa lämmönlähde?
 • käytetäänkö uunia ruuanlaittoon?
 • sisustukselliset vaatimukset (onko uuni tilanjakajana, luukun tyyppi ja luukun avautumissuunta)
 • kohteeseen toivotut/soveltuvat pintamateriaalit

1.2 Oikea lämmitysteho

Luonnollisin paikka tulisijalle on olemassa olevan hormin läheisyydessä, mutta tulisijan sijoituspaikkaan vaikuttaa myös huoneen kalustus. Tulisijan oikeassa mitoituksessa on huomioitava, ettei tulisija ole ali- eikä ylimitoitettu. Tulisijan luukun suunta on sellainen, että se avautuu istujiin päin. Kannattaa huomioida, onko pääasiallinen tarkoitus lämmittäminen, sähkölämmityksen huippujen leikkaaminen vai tarvitaanko ensisijaisesti nopeaa lämmönluovuttamista.

1.3 Soveltuva toimitusaika

Hormi on tehtävä silloin kun rakenteet ovat vielä auki, jolloin ne pystytään suojaamaan ja tekemään rakennus myös hormin ympäriltä valmiiksi. On suositeltavaa, että taustaseinät on pinnoitettu, yläpohjat paneloitu tai levytetty, jotta asennetun tulisijan päällä ei enää tarvitsisi työskennellä. Soveltuvin toimitusaika on ennen lattiavalun jälkeen ennen lattiapintojen asennusta eli tavallisesti 1-3 kuukautta ennen rakennuksen valmistumista.

Vaikka kiven värisävy on samantyyppinen, kyseessä ei ole vuolukivi. Kivi on Pihtiputaan kiilleliusketta. Kiven rakenne on erityyppinen: liuskekivi on kestävää materiaalia – sen kovuus on lähes kotimaisen graniitin luokkaa. Kiven rakenteella on vaikutusta myös lämmönjohtavuuteen. Kivi varaa tehokkaasti lämpöä ja lämmön luovutus on tasaista ja miellyttävää. Kolmas kiven etu on puhdistettavuus: lika ei imeydy syvälle kiveen, joten materiaali säilyttää edustavuutensa pitkään. Moni on ihastunut Hopealoimu-kiven ilmeikkääseen pintaan.

2. Hormi ja paloturvallisuus

2.1 Lupa-asiat

Saneerauskohteelle ei tarvitse erillistä rakennuslupaa, mutta saneerauskohteessa hormin kunto on tarkistettava. Rakennuslupa tarvitaan mm. uudisrakennukseen, lisärakennukseen (laajennus) tai uudelleen rakentamiseen verrattavaan muutokseen.

2.2 Perustuslaatan vaatimukset

Tulisijan peruslaatan tulee olla rakentamismääräysten (RAK E3 ja E8) mukainen:

 • Perustuksen on oltava riittävän luja kantamaan tulisija, kosteuseristetty ja kiviaineinen.
 • Peruslaatta valetaan tavallisesti hyvin tiivistetyn sorakerroksen päälle.
 • Perustuksen tulee olla raudoitettu.
 • Peruslaatan alla ei saa olla esim. Styrox-eristystä, koska se painuu ajan myötä kasaan aiheuttaen tulisijalle rasituksia ja mahdollista kallistumista.
 • Jos perustustyyppi on tuulettuva (ryömintätila), on tulisijan perustus suojattava routimiselta.
 • Pohjalaatan tulee olla pohjamitoiltaan 5-10 cm suurempi kuin sille perustettava tulisija ja hormi. Kokoa määriteltäessä on otettava huomioon, että uuni ja hormi sopivat samalle perustukselle.
 • Kosteuseristys tehdään perustuslaatan päälle bitumihuopakerroksella. Tämä rakenne estää veden imeytymisen uuniin perustuksen kautta. Kosteuserityksen on oltava vähintään 50 mm tulisijan alapuolella.

Tilauksen oikeellisuuden varmistamiseksi tilaussopimukseen tarvitaan tiedot seuraavista:

 • hormin sijoituspaikka takan suhteen
 • onko hormissa puhdistusluukkuja
 • tulisijan näkyviin jäävien pintojen materiaalit
 • suojaetäisyydet ja niiden toteutuminen pystytyskohteessa
 • mahdolliset sivupenkit ja niiden liittäminen tulisijaan.

2.3 Suojaetäisyydet

AsentajaVarmista, että uunin ja palamattoman seinän väliin jää vähintään 30 mm:n ilmarako. Tulisijaa ei saa asentaa seinään tai hormiin kiinni. Muutamissa kunnissa vaaditaan, että tulisijan ja palava-aineisen seinän väliin tehdään suojaseinä esim. 68 mm paksusta siporex-levyistä. On suositeltavaa varmistaa suojaetäisyydet kunnan paloviranomaisilta. Suojaetäisyys riippuu tulisijan pintalämpötilasta. Tulisijojen mallikohtaiset suojaetäisyydet ovat seuraavat:

2.4 Savuhormi

Tulisijan hormin on oltava paloviranomaisten hyväksymä. Tarkista hormiliitoksen korkeus ja sijoituspaikka. Hormiliitosreiän yläreunan tulee olla muurattavissa malleissa ja raskaissa takkaleivinuuneissa 380 mm ja elementtitulisijoissa 310 mm perustuksesta mitattuna. Tuotetiedoissa ilmoitetut hormiliitoskorkeudet on laskettu aina uunin perustamistasosta. Hormiliitosreiän alareuna saa olla 0.70 mm korkeudessa uunin perustamistasosta.

3. Tulisijan ilmansaanti

3.1 Sulkupelti

Varaava tulisija tarvitsee sulkupellin. Tarkista, onko kohteessa sulkupeltiä. Sen sijoituskorkeus on tavallisesti 2 m lattiatasosta. Varmista, onko hormissa sulkupelti, muutoin se on tehtävä uunin ja hormin väliin. Sulkupelti voi sijaita hormissa, hormin alaliitoskappaleen ja uunin välissä tai saneerauspeltinä toteutettuna. Jälkiasennettava sulkupelti saatavissa lisätoimituksena.

3.2 Korvausilmaventtiili

Yleensä hirsitaloissa ja vanhoissa omakotitaloissa on korvausilman saanti riittävä. Uusissa rakennuksissa on koneellinen ilmanvaihto, jolloin rakennuksessa on myös jonkin verran alipainetta. Tällöin tarvitaan sytytysvaiheen ajaksi korvausilmaa, jotta hormiin saadaan veto. Uusissa taloissa LVI-suunnitelmassa on tavallisesti määritelty, miten korvausilma tuodaan tulisijan läheisyyteen.

Hopealoimu-tulisijoissa korvausilmaventtiilli toteutetaan yleensä viemällä tuhkaluukun alle asennettava ja avattava korvausilmaventtiili, jonka kautta palamisilmaa voidaan johtaa. Korvausilmaventtiili asennetaan tarvittaessa tehtaalla.

3.3 Yläliittymäpelti

Normaaleissa veto-olosuhteissa ei yläliittymäpeltiä yleensä tarvita. Jos uunin veto-olosuhteet ovat hankalat – esim. talo sijaitsee jyrkässä rinteessä tai laaksossa – takka kannattaa varustaa ylä-liittymäpellillä. Takan yläpalotilaan asennettava yläliittymä. eli kesäpelti mahdollistaa takan käyttämisen avotakkana hankalissakin veto-olosuhteissa. Kesäpellin ollessa auki savukaasut pääsevät kulkemaan suoraan hormiin.

3.4 Kiertoilmalämmitys

Hopealoimu-takat voidaan varustaa kiertoilmalämmityksellä: huoneilmaa johdetaan sisä- ja ulkokuoren välisten kanavien kautta. Kiertoilmalämmitys on käyttökelpoinen ratkaisu silloin, jos tulisijan halutaan antavan nopeasti lämpöä. Kiertoilmalämmitys on lisätoimitusta.

Huom! Kiertoilmalämmitystä ei voi käyttää:

 1. yhdessä päältä lähtevän hormin tai lämmönvaihtimen kanssa
 2. tuplakiertorakenteisessa uunissa
 3. muurattavissa uuneissa.

4. Hormin mitoitus

Hormin korkeuden määrittelemiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:

 • rakennuksen harjakorkeus, selviää yleensä rakennuspiirustuksista.
 • lattiapinnan korkeus, yleensä yksikerroksisessa rakennuksessa +0,0 m.
 • hormin korkeus vesikaton yläpuolella:
 • Jos katon kaltevuus on alle 30°, noudatetaan alimpaa kuvaa; jos katon kaltevuus yli 30° täytyy mitoituksessa huomioida joko kattoa lähinnä olevan hormin reunan pystymitta vähintään 1,5 m tai lyhin ormin reunan ja kattopinnan välinen etäisyys 1,0 m. Hormi on eristettävä 100 mm kerroksella palovillaa läpiviennin matkalta.

Jos hormi sijoittuu seinän taakse, on suositeltavaa varustaa kanava metallisella liitosputkella. Se voidaan toimittaa tehtaalta lisätoimituksena . ilmoita tällöin tehtaalle liitosputken mitat. Liitosputki on yleensä syytä sijoittaa hormiin päin nousevasti siten, että nousua tällä matkalla on vähintään 50 mm. Tämä nousu on otettava huomioon mitoitettaessa seinän takana olevan hormiliitoksen korkeutta.

Katso tuotteet: Valmishormit

5. Rakennuskiven lisätoimitukset

5.1 Tulisijan näkyviin jäävät sivut

Perustoimituksesta poikkeavat näkyviin jäävät pinnat kuuluvat lisätoimituksiin: vasen tausta, oikea tausta sekä seinämallin takapinta. Näkyviin jäävät pinnat maksavat vastaavan rakennuskiven neliöhinnan ja asennuksen menekin mukaan. Koska ylämääräiset näkyviin jäävät pinnat huomioidaan jo tehtaalla valmistusvaiheessa, ne on eriteltävä tilauksessa.

5.2 Sivupenkit

Mahdollisten jatkopenkkien mitoitus lasketaan tulisijan ulkoreunasta: suurin jatko-penkin leveys on 400 mm ja pituus 1150 m. Jatkopenkkien materiaalina on sileä kivi, ja viisteyksen suuruus on 50 mm kummaltakin sivulta. Sivupenkkien neliöhinta sisältää yhden tukijalan.

5.3 Rakennuskivet

Eduslaatat ja mahdolliset rakennuskivet on mitoitettava ja tilattava erikseen lisätoimituksena. Kiinnitys. ja saumauslaastit rakennuskivi-laattoihin tilataan erikseen.

6. Asennuksen valmistelu

6.1 Ajo-ohjeet

Muista lähettää ajo-ohjeet kohteeseen tehtaalle, ellei niitä ole annettu myyjälle kaupanteon yhteydessä.

6.2 Asennusaikaiset työt

Asennuksesta sovittaessa on huomioitava mahdolliset asennuksen lisätyöt, jotka eivät sisälly asennuksen perushintaan. Niitä ovat mm.

 • materiaalien nostaminen pihalta asennuspaikalle
 • hormiliitosreiän avaus tai korjaus
 • tulisijan pohjan korotus
 • sulkupellin asentaminen
 • taustaseinän muuraus
 • hormiliitosputken vieminen seinän läpi
 • taustaseinän pinnoitus
 • hormin oikaisu ja pinnoitus antiikkilaastilla tai luonnonkivellä
 • eduslaatoituksen asennus.
Haemme edustajia ja muurariedustajia ympäri maata.
 • Parasta paloa

  Tulisijat toiveittesi mukaan. Suuri tai pieni, perinteinen tai moderni. Kivi, laasti tai kaakeli. Kestävä sekä pestävä. Leivontaan ja lämmitykseen. Energiansäästöön ja tunnelmaan.

25-vuotta